ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดเสวนา เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ พบผู้ลงทุน

ศุกร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๕๑
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดย มยุรี โชวิกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นักกลยุทธ์การลงทุน จัดกิจกรรมเสวนา “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน“ พร้อมได้รับเกียรติจาก พิธาน องค์โฆษิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) มานำเสนอทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องค้า ชั้น 21 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด