เอเอสเอ็ม จัดสัมภาษณ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และคุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เอเอสเอ็ม

อังคาร ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๓๒
ด้วย บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เอเอสเอ็ม) ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย และตรวจค้นที่สนามบิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาออกแบบหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยแก่พนักงานเอเอสเอ็ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และคุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เอเอสเอ็ม ในประเด็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพระดับอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับงานด้านการรักษาความปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย โดยมีกำหนดการดังนี้

10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

11.00 น. พิธีเปิด โดย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

11.10 น. พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัดโดย คุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

11.20 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน

11.30 น. ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อ:

ฝ่ายบริหารกลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-348-8630, 02-348-8636

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด