ภาพข่าว: กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเวทีเสวนา “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๔๔
เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งโรงงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภายในงานเสวนาฯ ได้รับเกียรติจาก

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจชั้นนำ เข้าร่วมงานเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ด้านการลงทุน ณ โรงแรมเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด