ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ กฟผ. จัดงานพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

พุธ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๒๐
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556เวลา 9.00-10.30น. ณ ห้องประชุม 201อาคารสำนักผู้ว่าการ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

9.00 — 9.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

9.30 — 10.00 น. พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดย

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10.00 — 10.30น. ตอบคำถามสื่อมวลชน และร่วมรับประทาน

เรียนเชิญรับประทานรับประทานอาหารว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

กุณฑลี โพธิ์แก้ว โทร 0-2544-4501 พิชญ์มน เกตุปมา โทร 0-2544-1902

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด