ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ กสอ. จัดโครงการ CSR สัญจรนครราชสีมา เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ AEC

พฤหัส ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๖:๓๙
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จัดงานสัมมนา "การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล (กลาง) ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และนายประเสริฐ บุญชัยสุข (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยมีนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายมาณพ ชิวธนาสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กสอ. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด