ภาพข่าว: ESRI ร่วมกับ HP สนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๕ ๑๑:๕๔
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--ซีดีจี
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณนาถ ลิ่วเจริญ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มซีดีจี คุณสุภาวดี พันธุมวนิช (ที่2 : จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคุณไกรรพ เหลืองอุทัย (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเครื่องนำทางโดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม (GPS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ — แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสรรพัชญ โสภณ (ที่ 2 : จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
ร่วมแถลงข่าวและทำพิธีมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนระบบ “ภูมิสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( National GIS Portal)” ให้กับกระทรวงไอซีที เพื่อให้ภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ครบถ้วนทันสมัยทันต่อสถานการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการวิเคราะห์และการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถนำเอาผลลัพธ์ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสุวิทย์ คุณกิตติ (ที่ 3 : จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น ICT 3 อาคาร 9 (บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล , คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2997-9 e-mail : [email protected]
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด