ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 มกราคม 2557)

ศุกร์ ๑๐ มกราคม ๒๐๑๔ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

08.30 น. กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “การตลาดแห่งอนาคต” ณ

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12.00 น. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุม

เรื่อง เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังรัฐบาลใหม่และ

ข้อเสนอ (รัฐบาลใหม่) แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ปี 2557 จากวิกฤตการเมืองในประเทศ” ณ

สำนักงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด