“อำพลฟูดส์” รวมพลังผลักดันอาหารไทยสู่สากล

พุธ ๒๙ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๕:๔๙
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ภายใต้หัวข้อ “MU Research Networking : Working Together toward Excellence” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ในหัวข้อเรื่อง How can academics support the needs of food industry ? โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ปริญญาสริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ Profeesor Mark Failla, Department of human Sciences, Ohio State University ร่วมบรรยาย

โดยงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหสาขาวิชา มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยในหลายประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของงานวิจัยและมีการประชุมวิชาการในกลุ่มหัวข้อ Food Research Cluster, MUFRC โดยงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด