ภาพข่าว: แถลงข่าวเปิดหลักสูตร difference รุ่นที่2 “พลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน”

ศุกร์ ๓๑ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๕:๔๓
แถลงข่าวเปิดหลักสูตร difference รุ่นที่2 “พลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน” หลักสูตรการปรับเปลี่ยนมุมคิดทางธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยกับ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจABC - Academy of Business Creativity

คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่ม เมืองจันท์) และ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ สองผู้บริหารผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงข่าวเปิดหลักสูตร difference รุ่นที่2 “พลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน” หลักสูตรการปรับเปลี่ยนมุมคิดทางธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยกับ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจABC - Academy of Business Creativity พร้อมด้วย ผู้นำทางธุรกิจ คุณสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล President and CEO, Beauty Gems Factory) พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ผู้การอ๊อบ) ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 11รักษาพระองค์ คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ,คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ:JMcuisine (เจ๊กเม้ง) อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำรับ-เพชรบุรีและผู้บริหาร นักคิด นักธุรกิจ ร่วมงานคับคั่ง พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ อาคาร 11ชั้น 12A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เว็บไซด์ http://www.abcbyspu.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด