รายงานจากญี่ปุ่นพบแมลงวันติดเชื้อโรคไข้หวัดนก

จันทร์ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๕ ๑๑:๒๑
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
นายแพทย์ จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขโรคไข้หวัดนก ทำเนียบรัฐบาล กล่าวถึงรายงานจากประเทศญี่ปุ่น ว่าตรวจพบแมลงวันติดเชื้อโรคไข้หวัดนก หรือ H5N1 ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มที่นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่สู่แมลงวัน ถึงแม้ว่าแมลงวันจะมีโอกาสติดเชื้อโรคไข้หวัดนกก็อาจเป็นเพียงพาหะที่ทำให้มีการแพระเชื้อในฟาร์มได้ แต่โอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคโดยตรงมาสู่คนแทบไม่มีเลย ดังนั้นการควบคุมแมลงวันร่วมกับการทำลายสัตว์ปีกในกรณีที่มีการติดเชื้อจึงเป็นมาตรการที่สำคัญขอให้ทำความสะอาดฟาร์ม กำจัดมูลสัตว์ให้ถูกต้องเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในฟาร์ม
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว แต่ขอให้ตระหนักถึงการดูและสุขอานามัยตัวเอง วิธีที่ป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกที่ดีที่สุดคือการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้สู่ทางร่างกาย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หรือมีฝาครอบอาหารไม่ให้มีแมลงวันตอม ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกัน โรคอื่นๆ ได้อีกด้วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามข่าวสารและบทความทางวิชาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกจากแมลงวันและยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพบเชื้อไข้หวัดนกในแมลงวัน หากมีข้อมูลคืบหน้าจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด