บลจ.กสิกรไทย “เสริมทัพความแกร่ง” เปิดตัว “กรรมการผู้จัดการ” มุ่งรักษาแชมป์ตลาดกองทุนต่อเนื่อง ดันธุรกิจเติบโต 11% ในปี 57

พุธ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๖:๑๖
บลจ. กสิกรไทย เปิดตัว พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล นั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เสริมทีมผู้บริหาร รับการขยายตัวของธุรกิจ ปี 2557 พร้อมตั้งเป้าเติบโต 11% มุ่งครองผู้นำอุตสาหกรรมกองทุนต่อเนื่อง

นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทยได้แต่งตั้งนายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยการเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของนายพงศ์พิเชษฐ์ ในครั้งนี้นอกจากช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมผู้บริหารของ บลจ.กสิกรไทยแล้ว ยังช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของธุรกิจกองทุนในปี 2557 ที่ 11%รวมถึงการรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์พิเชษฐ์เปิดเผยว่า “มีความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย และพร้อมทำงานร่วมกับนายจงรัก รัตนเพียร และทีมผู้บริหารของ บลจ.กสิกรไทย โดยเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในการทำงานกว่า 18 ปีกับธนาคารกสิกรไทย และประสบการณ์ก่อนหน้าเกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุนจะสามารถขับเคลื่อน บลจ.กสิกรไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ทั้งนี้มองว่าการทำงานในปี 2557 ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนื่องจากมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทยเข้ามากระทบ ประกอบกับปัญหาทางด้านการเมืองที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ส่งผลทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ และอาจทำให้เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวในปีนี้ อย่างไรก็ตามยังคงมีความเชื่อมั่นว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมจัดการกองทุนจะยังคงเติบโตได้อีก เนื่องจากผู้ลงทุนในวงกว้างเริ่มมีความเข้าใจในการลงทุนที่ดีขึ้น อีกทั้งเมื่อมองภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังมีความเปราะบางอยู่บ้างแต่ก็ส่งสัญญาณในทางบวกมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้เตรียมคัดสรรสินทรัพย์การลงทุนที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการลงทุนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”

นายพงศ์พิเชษฐ์ กล่าวในที่สุดว่า “ความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งของแบรนด์กสิกรไทย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ บลจ. กสิกรไทยเติบโตมาโดยตลอด โดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจกองทุนอยู่ที่ 11% และมั่นใจว่าด้วยทีมงานของบลจ.กสิกรไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุน จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้”

สำหรับประวัติของนายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล ปัจจุบันอายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2539 ที่ฝ่ายบริหารการลงทุน ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจบรรษัท ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจบรรษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ที่ บลจ.กสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด