ภาพข่าว: สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์จัดประชุม

พุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๐:๓๙
ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เป็นประธานจัดงาน “ประชุมสามัญประจำปี” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครนประจำประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ อัมรินทร์ คอมันตร์ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อาณัฐชัย รัตตกุล และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องมรกต โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด