ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ติดชายแดน จ.เชียงใหม่

พุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๖:๔๘
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และ โรงเรียนรัปปาปอร์ต ตำบลบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 30 คน เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน รวมถึงการให้สุขศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะความสะอาดของมือที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนทั้งสองแห่ง โดยที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว มีผู้มาใช้บริการตรวจรักษา แบ่งเป็น นักเรียน จำนวน 79 คน พบว่าโรคที่เป็นมากที่สุดคือ โรคเหงือกและฟัน รองลงมาคือ โรคทางเดินหายใจ โรคเหา โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ ทุพโภชนาการ แผลฉีกขาด และโรคปากนกกระจอก และประชาชน จำนวน 68 คน พบว่าโรคที่เป็นมากที่สุดคือ โรคทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคเหงือกและฟัน โรคทางเดินอาหาร โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง และโรคนอนไม่หลับ และสำหรับที่โรงเรียนรัปปาปอร์ต ตำบลบ่อแก้ว มีผู้มาใช้บริการตรวจรักษา แบ่งเป็น นักเรียน จำนวน 116 คน พบว่าโรคที่เป็นมากที่สุดคือ โรคทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคเหงือกและฟัน โรคเหา โรคภูมิแพ้ โรคโลหิตจาง ปากเป็นแผล และ แผลที่เท้า และประชาชน จำนวน 125 คน พบว่าโรคที่เป็นมากที่สุดคือ โรคทางเดินอาหาร โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน แผลที่ปาก ไทรอยด์ เครียด โรคหัวใจ รองลงมาคือ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคหู ตา คอ จมูก โรคเหงือกและฟัน

นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ บริการตรวจรักษา นักเรียน และราษฎร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปกับการตรวจรักษา โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน ณ จุดเสด็จฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รู้สึกสำนึกในแนวพระราชดำริ กระตือรือร้นที่จะเป็นจิตอาสา สนองพระราชดำรินั้น ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกปราบปลื้มใจเป็นที่สุด เมื่อได้ออกปฏิบัติงาน ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และสัมผัสถึงพระจริยวัตรในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร ผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ความรู้สึกของดิฉันและของชาวศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด