ภาพข่าว: ยินดีกับ ดร. ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

พฤหัส ๐๖ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๓:๕๒
อรนิตย์ บุนนาค อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ก.บ.ศ. ชั้นศาลฎีกา พล.อ. จิระ โกมุทพงศ์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ห้องมรกต โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวานนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด