บลจ.กสิกรไทย ไม่หวั่นเศรษฐกิจซบเซา พร้อมจ่ายปันผลกองทุน LTF 4 กองทุน กว่า 400 ล้านบาท เผยเชื่อมั่นแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้น

พุธ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๒๑
ผู้ลงทุนเฮรับ 2 ต่อ ทั้งปันผลและลดหย่อนภาษี โดย บลจ. กสิกรไทย ทุ่มจ่ายปันผลรวม 4 กอง สวนทางเศรษฐกิจซบเซา พร้อมชวนนักลงทุนซื้อกองทุน LTF / RMF ในช่วงตลาดหุ้นปรับลด เผยเชื่อมั่น SET Index ปลายปีมีโอกาสแตะ 1,420 จุด

นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 4 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) จ่ายปันผลในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย, กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF) ซึ่งจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (KGLTF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย โดยทุกกองทุนข้างต้นจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 14 มีนาคม 2557 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น กว่า 400 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้เศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยลบทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภาพรวมในด้านการส่งออก และความผันผวนในการลงทุนของตลาดหุ้นไทย แต่อย่างไรก็ตาม บลจ.กสิกรไทย ก็ยังสามารถจ่ายปันผลได้ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของรอบบัญชีกองทุน (1 ก.ย 56 ถึง 28 ก.พ.57) จ่ายปันผลได้ในระดับ 0.7% - 0.9% นายพงศ์พิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของกองทุน LTF และ RMF ของบลจ.กสิกรไทย ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีต่อเนื่องจากผู้ลงทุนจนทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่าแสนล้านบาทเป็นรายแรกของประเทศ ซึ่งตัวเลขส่วนแบ่งตลาดล่าสุดของกองทุน LTF ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 บลจ.กสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 27.78 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวม 61,420 ล้านบาท ส่วนในด้านของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเช่นกันคิดเป็นร้อยละ 28.16 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวม 39,978 ล้านบาท”

สำหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน บลจ.กสิกรไทย เชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง โดยประมาณการตัวเลขของการขยายตัวในปีนี้ อยู่ที่ 2.5 -3.5% ซึ่งในระยะยาวหากสถานการณ์ทางการเมืองมีความคลี่คลายลง การเติบโตของเศรษฐกิจไทย และการลงทุนในตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้ง ซึ่งบลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้าดัชนี SET Index ปลายปีไว้ที่ 1,420 จุด ดังนั้น ในช่วงนี้ที่ดัชนีราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลง จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน LTF / RMF ในการเข้าทยอยซื้อสะสม แทนการซื้อในช่วงปลายปีซึ่งมีแนวโน้มราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน KDLTF กองทุน KGLTF กองทุน K20SLTF และกองทุน K70LTF สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 และในส่วนของผู้ลงทุนที่ได้ลงทุนในกองทุน LTFและ กองทุน RMF ของ บลจ.กสิกรไทยในปีที่ผ่านมา สามารถยื่นหนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF เพื่อขอคืนภาษีสำหรับปีภาษี 2556 โดย บลจ. กสิกรไทยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน ให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วยตนเองทาง www.kasikornasset.com โดยคลิกเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองการซื้อ LTF / RMF ปี2556” พร้อมเลือกพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด