บลจ.กสิกรไทย โตฉลุย โชว์ AUM ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ปักหลักบัลลังก์ผู้นำธุรกิจกองทุนต่อเนื่อง

อังคาร ๐๑ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๕:๑๐
บลจ. กสิกรไทย โชว์ผลงานเด่น สร้างประวัติศาสตร์เป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศ ที่มี AUM กว่า 1 ล้านล้านบาท มั่นใจรักษาตำแหน่งด้วยกองทุนโดนใจพร้อมพัฒนาบริการไซเบอร์เอาใจผู้ลงทุนต่อเนื่อง

นายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ได้ก้าวสู่ความสำเร็จที่สำคัญอีกขั้น โดยการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกที่มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการถึง 1,000,000,000,000 บาท (1 ล้านล้านบาท) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และยังสามารถครองความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ณ วันที่ 28 มี.ค.2557 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (Asset Under Management: AUM) ของ บลจ. กสิกรไทย มีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 1,002,818 ล้านบาท* หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 57,186 ล้านบาท จากสิ้นปี 2556 ที่มีสินทรัพย์ที่มูลค่า 945,632 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาเพียง 3 เดือน

นายจงรักกล่าวว่า “บลจ.กสิกรไทยต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจลงทุนกับ บลจ.กสิกรไทย รวมถึงเครือข่ายบริการและการขายของธนาคารกสิกรไทยที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอและสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ด้านการออมและการลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแห่งที่ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาได้ชะลอตัวลง ประกอบกับปัญหาด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน แต่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดย ธุรกิจกองทุนรวมมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 23.7% (ณ วันที่ 28 มี.ค. 2557) ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 17.5% และ 19.2% ตามลำดับ (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2557)

“สำหรับกลุ่มกองทุนที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัทมากที่สุด ยังคงเป็นกองทุนในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการ หรือ เทอมฟันด์ ซึ่งในปัจจุบัน บลจ.กสิกรไทยครองความเป็นผู้นำตลาดทั้งในแง่การครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ซึ่งอยู่ที่ 36% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 411,559 ล้านบาท รวมถึงการเป็นผู้นำในการออกกองทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการของนักลงทุน พร้อมทั้ง บลจ.กสิกรไทย ยังให้ความสำคัญกับการบริหารเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สุดสูงด้วย” นายจงรักกล่าว

นายจงรักกล่าวว่า “สำหรับเป้าหมายต่อไปของ บลจ.กสิกรไทย คือการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนรวม LTF /RMF ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาว และเน้นการออกกองทุนใหม่ที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาการบริการต่างๆให้ง่าย ปลอดภัย และสะดวก รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)เพื่อให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมกองทุนได้ทุกประเภท อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนาการซื้อขายกองทุนผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนในยุคไซเบอร์ได้ดีที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด