บีโอไอ จัดแถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บอร์ด) บีโอไอชุดใหม่

พุธ ๐๒ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๓:๒๕
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมแถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บอร์ด ) บีโอไอชุดใหม่ หลังจากรัฐบาลแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเดินหน้า และจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 ( อีโคคาร์ 2 ) เพิ่มเติม

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (โอเอสโอเอส) อาคารจามจุรีสแควร์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด