“ยิ่งลักษณ์” เซ็นต์ตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ เร่งทำงานเริ่มประชุมนัดแรกต้นเดือนพฤษภาคม 57

พฤหัส ๒๔ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๕:๐๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มประชุมนัดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เร่งสางโครงการค้างการพิจารณาเกือบ 400 โครงการ วงเงินลงทุนรวมกว่า 660,000 ล้านบาท ด้านเลขาบีโอไอ คาดทยอยอนุมัติได้ครบภายใน 3-4 เดือน หนุนลงทุนปีนี้เป็นไปตามเป้า 800,000-900,000 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ชุดใหม่ ตามรายชื่อที่กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าหลังจากนี้บอร์ดชุดใหม่จะมีการนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อเร่งพิจารณาวาระสำคัญในการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ที่ค้างการพิจารณาเกือบ 400 โครงการ วงเงินลงทุนรวมกว่า 660,000 ล้านบาท

“บอร์ดชุดใหม่จะเริ่มทำงานทันที และอาจจะต้องมีการประชุมกันบ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้สามารถอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้ได้ครบตามจำนวนโครงการที่ค้างการพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่มีความชัดเจนในแนวทางการลงทุน และสามารถเริ่มเดินหน้าโครงการได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นในที่สุด ” นายประเสริฐ กล่าว

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บอร์ดบีโอไอชุดใหม่ จะมุ่งเน้นการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาก่อนหน้านี้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะชะลอการลงทุนของภาคเอกชน เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถทยอยอนุมัติโครงการที่ค้างการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนหลังจากนี้ และจะทำให้ภาพรวมการลงทุนในปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 800,000-900,000 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างบอร์ดชุดใหม่ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธาน และกรรมการที่มาจากส่วนราชการ และเอกชน ได้แก่ นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และเลขาธิการบีโอไอ เป็นต้น ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นอกจากนี้มีที่ปรึกษาฯ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ นายสมชาย หาญหิรัญ นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายภัคพล งามลักษณ์ และนายพิชัย ชุณหวิชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด