ภาพข่าว: แสดงความยินดี ผอ.องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก

อังคาร ๒๙ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๐:๕๒
เมื่อเร็วๆนี้ นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท.พร้อมด้วย ดร.พสุธา สุนทรห้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ นางประเสริฐสุข จามรมาน เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER Program) เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด