VGI – MACO สองยักษ์ใหญ่สื่อนอกบ้าน ประกาศพันธมิตร ผนึกกำลังครองความเป็นเจ้าตลาด จับมือขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านร่วมกัน

ศุกร์ ๑๖ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๓:๒๘
นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("VGI") เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ซึ่ง เป็นเจ้าของเครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยรายใหญ่ ที่มีสื่อโฆษณาติดตั้งอยู่ในทำเลสำคัญใจกลางเมืองหลวงย่านธุรกิจ แหล่งชุมชนและจุดสัญจรที่สำคัญบนเส้นทางหลวง มีพื้นที่เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ โดย VGI ได้เข้าร่วมถือหุ้นใน MACO ในสัดส่วน 24.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของ MACO ในราคาหุ้นละ 9 บาท มูลค่ารวม 661,500,000 บาท โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MACO

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า "VGI เป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงในตลาดสื่อนอกบ้านซึ่งนอกเหนือจากการเป็นเจ้าของทำเลติดตั้งที่ดี และมีการออกแบบสื่อที่ทรงประสิทธิภาพสามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีสื่อทีมบริหารและพนักงานที่มีความสามารถสูง มีกลยุทธ์และการจัดการที่มีคุณภาพ เราทั้งคู่ได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันมาอย่างยาวนาน วันนี้ ผมยินดีที่ MACO ได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจร่วมกับ VGI และจับมือกันก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกขั้นพร้อมกัน โดยกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมของ MACO ก็ยังคงถือหุ้นและร่วมกันบริหารธุรกิจของ MACO ต่อไป"

MACO ดำเนินธุรกิจให้บริการเครือข่ายป้ายโฆษณามายาวนานกว่า 26 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่จัดอยู่ในประเภทสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor media) รายได้หลักของ MACO มาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการอื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ปัจจุบัน MACO เป็นเจ้าของ เครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Billboard) ริมถนนทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 170 ป้าย, สื่อที่ติดตั้งอยู่บริเวณถนน (Street Furniture) ได้แก่ ป้ายโฆษณาไตรวิชั่นขนาดใหญ่บนเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 188 ป้าย, Siam Square Billboard จำนวน 1 ป้าย, สื่อขนาดใหญ่บนเสาใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร เฟส 1จำนวน 117 ป้าย เฟส 2 จำนวน 249 ป้าย, และสื่อบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (Transit media) ได้แก่ สื่อโฆษณาบริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS (Walk way) จำนวน 80 ป้าย, สื่อโฆษณาบริเวณตู้จ่ายเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 124 ป้าย สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ จำนวน 7 ป้าย

นอกจากมีทำเลติดตั้งสื่อที่ดีเยี่ยมแล้ว MACO ยังมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาทำเลที่ดึงดูดสายตาผู้ชมโฆษณา และทีมงานที่มีคุณภาพในการจัดหาและติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และมีบริษัทย่อยที่มีขีดความสามารถในการผลิตโครงสร้างป้ายและงานพิมพ์วัสดุโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี่การจัดการที่ดีและมีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมป้ายแนวใหม่ๆ เป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ปี 2556 ผลงาน 3D Mapping รูปขวดโค้ก บนตึก CPN ได้คว้ารางวัล Media Lions ระดับ Gold 2 ในงาน Cannes Lion 2013 ที่ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ MACO ยังได้รับรางวัล Asia’s 200 Best Under Billion จาก นิตยสาร Forbes รางวัล บริษัท จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดี (Company Performance Awards) จาก SET Awards 2013 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ทั้งสองรางวัล

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในการซื้อกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกัน (Synergy) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีทั้ง VGI และ MACO โดยทั้งสองบริษัทฯจะร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งสองบริษัท และทำแคมเปญการตลาดและการขายสื่อโฆษณาร่วมกัน ซึ่งการจับมือดำเนินธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้สื่อและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้สื่อได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ทั้ง VGI และ MACO มีรายได้จากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การลงทุนครั้งนี้ เป็นอีกก้าวที่สำคัญของ VGI ในการขยายขอบเขตการลงทุนจากเดิมที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจสื่อนอกบ้านในกลุ่ม Transit Media และ In-store media ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ร่มภายใต้หลังคา เข้าสู่เครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน(Out of Home Media) ในกลุ่มสื่อภายนอกหลังคา หรือ Outdoor media ที่มี MACO เป็นผู้นำตลาดมายาวนาน VGI จึง มีความมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริม และนำพาบริษัทฯทั้งสองก้าวเข้า

สู่ผู้นำทางด้านธุรกิจการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายในประเทศและอาเซียนได้เป็นอย่างดี

ตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-Of-Home) จากข้อมูลของบริษัท เดอะนีลเส็น มีมูลค่าตลาดในปี 2556 รวม 10,287 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มสื่อโฆษณาหมวดย่อย 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media) ซึ่งมีมูลค่าตลาดในปี 2556 4,167 ล้านบาท 2) สื่อระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีมูลค่าตลาดในปี 2556 3,528 ล้านบาท 3) สื่อในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีมูลค่าตลาดในปี 2556 2,486 ล้านบาท สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) จึงถือเป็นหนึ่งในสามของสื่อโฆษณาหมวดย่อยที่สำคัญในตลาดสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-Of-Home)

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน แถลงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการทางการเงิน ของ MACO เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้ช่วงสามปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 7.5% ต่อปี ในปี 2556 มีรายได้ 745.58 ล้านบาท ขณะที่กำไรในรอบสามปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย 16.6 % ต่อปี โดยมีกำไรสุทธิในปี 2556 อยู่ที่ 173.8 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายในปีล่าสุดที่ 23.3% และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นช่วงสามปีอยู่ที่ระดับ 20% - 27% ต่อปี ในรอบหกปีที่ผ่านมา(2551-2556)

MACO จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด โดยมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จำนวน 0.50 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่วีจีไอเข้าลงทุนที่ 9 บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทนเงินปันผลต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) ที่ 5.56% โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น MACO ครั้งนี้ มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการและเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด