เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จับมือกับ ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา Basic Server Administration

ศุกร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๗:๕๔
ผ่านไปแล้วนะคะ กับงานสัมมนาที่ทาง เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จับมือร่วมกับ ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Basic Server Administration” โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สกุลชาย สารมาศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้ ณ ห้องจุฬารัตน์ อาคารสรรพวิทญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยหลักสูตรงานสัมมนาครั้งนี้ จะเน้นภาคปฎิบัติ การให้บริการของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2008R2 เป็นหลัก เนื่องจากมีความปลอดภัยที่สูง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและทักษะ สามารถดูแลรักษาระบบรวมถึงให้บริการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ซึ่งในงานนี้ได้การตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมเวิร์คชอปสัมมนาเป็นอย่างดีค่ะ

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนใจจากท่านในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด