อาคารเอสซีจี 100 ปี ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานแห่งอนาคต ผ่านการรับรอง LEED Platinum ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๔ ๑๒:๕๘
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี นายชลธร ดำรงศักดิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน เอสซีจี และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี ร่วมเปิดตัว “อาคารเอสซีจี 100 ปี ต้นแบบอาคารยั่งยืนที่เคารพต่อธรรมชาติและนอบน้อมต่อสังคม” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารสร้างใหม่ (The Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction: LEED BD+C) ระดับสูงสุด LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ พร้อมจัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Solution เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก แนะนำการใช้สินค้าและบริการ จัดตั้งเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน

เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขกับการทำงาน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด