เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จับมือกับ ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา Basic Server Administration

จันทร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๗:๓๒
บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จับมือร่วมกับ ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนารอบที่ 2 ในหัวข้อ “Basic Server Administration” โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สกุลชาย สารมาศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้ที่บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) CRC Tower ,All Season Place ถ.วิทยุ เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โดยหลักสูตรงานสัมมนาครั้งนี้ จะเน้นภาคปฎิบัติ การให้บริการของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2008R2 เป็นหลัก เนื่องจากมีความปลอดภัยที่สูง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและทักษะ สามารถดูแลรักษาระบบรวมถึงให้บริการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ซึ่งในงานนี้ได้การตอบรับจากลูกค้าเข้าร่วมเวิร์คชอปสัมมนาเป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด