สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour)

จันทร์ ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๖:๑๗
ตามที่หนังสือพิมพ์ Guardian ของอังกฤษนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเยี่ยงทาสในอุตสาหกรรมประมงไทย และสื่อต่างๆ ได้นำไปเป็นประเด็นในการเสนอข่าว กอรปกับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557 (Trafficking in Persons Report : TIPs Report 2014) โดยประเทศไทยถูกปรับลดระดับเป็น tier 3 นั้น

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่อง ความเป็นจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้งไทย (The Truth of Thai Shrimp Industry Labour) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด