บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

ศุกร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๔ ๑๓:๔๔
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เปิดเผยว่า วันนี้ ( 27 มิ.ย.57) ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งได้ลาออกจำนวน

7 ท่าน ดังนี้

1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

2. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

3. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

4. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

5. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

6. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

7. นายอินสอน บัวเขียว

โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปตท. ใหม่จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

3. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แทน นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

4. นายพรชัย รุจิประภา แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์

5. นายกิติพงษ์ กิตยารักษ์ แทน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค แทน นายอินสอน บัวเขียว

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

พลอากาศเอก ประจิน กล่าวในตอนท้ายว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ ปตท. มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด