ภาพข่าว: บตท. จัดเสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน”

พฤหัส ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๐๒
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมเสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” โดยมีผู้รวมการเสวนา อาทิ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดร.สันติ กีระนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมวิทยากรจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศ ร่วมบรรยายเพื่อส่งเสริมความรู้การใช้เครื่องมือทางการเงิน "Securitization" และบทบาทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ จัดโดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด