ภาพข่าว: บตท. พบนักลงทุนเชียงใหม่

จันทร์ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๐๙:๔๑
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานเสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนของโลก โดยนำเครื่องมือทางการเงิน "Securitization" มาใช้เป็นแนวทางการบริหารรายได้และทรัพย์สิน โดยมีนาย วสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บตท. รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พร้อมวิทยากรจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศร่วมบรรยายให้แก่นักลงทุน จัดขึ้น ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด