ภาพข่าว: อุดรธานี @ 121 ปี

จันทร์ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๔๕
เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “อุดรธานี @ 121 ปี” พร้อมเปิดตัวหนังสือ 3 เล่ม “ร้อยเส้นสาย ลวดลายชีวิต” “121 คนดีศรีอุดร” และ "121ภูมิปัญญา” เพื่อฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบ 121 ปี โดยมี ช่อผกา จิตตเกษม, กอบเกียรติ กาญจนะ, ณรงค์ พลละเอียด เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์, อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ และ ศมน ชคัตธาดากุล ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เมื่อเร็วๆ นี้)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด