ภาพข่าว: กสิกรไทย เปิดช่องให้ลงทุนกับกองทุน K-MONEY ขั้นต่ำเพียง 500 บาท

อังคาร ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๕๔
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายจงรัก รัตนเพียร (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ร่วมเปิดช่องให้ลงทุนกับกองทุน K-MONEY ขั้นต่ำเพียง 500 บาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น ผู้ลงทุนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา www.kasikornasset.com หรือ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด