วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาค 1/2557

อังคาร ๑๒ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๘:๑๔
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทอม 1/2557 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ในสาขาต่างๆ ดังนี้

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคาร TST)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ศูนย์ศึกษาสาธรธานี)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ E-Learning ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท) ซึ่งกำลังเปิดรับเป็นรุ่นที่ 15

ทุกหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเวบไซต์ของวิทยาลัย

http://www.csirsu.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด