ควอลลีเทคฯ ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557 ยอดขายเพิ่ม กำไรหดตัวเล็กน้อย คาดครึ่งปีหลังยังไปได้สวย เตรียมแจกปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท

พุธ ๑๓ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๐๒
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT เผยผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 โดยบริษัทฯ ยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวม 107.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.88% ในส่วนของกำไรสุทธิมีการปรับตัวลดลงในระดับหนึ่ง โดยมีกำไรสุทธิ 16.30 ล้านบาท ลดลง 29.04% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อย่างไรก็ดี ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 233.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.84% และมีกำไรสุทธิรวม 47.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.61% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2556 ทั้งนี้ สาเหตุที่กำไรสุทธิมีการหดตัวลงเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งจากการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม และจากการที่บริษัทฯ มีต้นทุนด้านพนักงานเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมุ่งเน้นเรื่องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ส่งผลให้ต้นทุนเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 มีวันหยุดยาวค่อนข้างมาก ทำให้รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น

“บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และจะมีความโดดเด่นในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องมาจากบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากงานบริการทดสอบและตรวจสอบท่อก๊าซ (Pipeline) รวม 2 เส้น คือโครงการทดสอบและตรวจสอบท่อก๊าซเส้นที่บริษัทฯ เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แต่มีการหยุดชะงักไประยะหนึ่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับเหมาซึ่งปัจจุบันได้เริ่มกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง และอีกหนึ่งโครงการทดสอบและตรวจสอบท่อก๊าซที่บริษัทฯ ได้รับงานซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มทำงานแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปีนี้” นายสรรพัชญ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด