ภาพข่าว: Early Life Nutrition Network Thailand ขับเคลื่อน “โภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต”

พฤหัส ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๒:๐๗
ทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และนักโภชนาการ จากสถาบันต่าง ๆ ของประเทศไทย นำโดย ศ.นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) รศ.พญ. ลัดดาเหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล (ซ้ายสุด) จัดงานเปิดตัว “เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต” (Early Life Nutrition Network Thailand) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชนชาวไทย ห่างไกลโรคเรื้อรังและร้ายแรงที่จะมาคุกคามชีวิต ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด