ภาพข่าว: “SSTSS เข้าซื้อขายวันแรก”

จันทร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๐๓
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แสดงความยินดีกับ สัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ ในโอกาสที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ เข้าซื้อขายใน ตลท. ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองที่ 6 ที่เข้าจดทะเบียน เมื่อ 15 สิงหาคม 2557 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SSTSS”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด