ภาพข่าว: สมาคมการขายตรงไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557

พุธ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๔๗
นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ นายกสมาคมการขายตรงไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น รายมิติที่ 2 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2557 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากสังคม มีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก ตลอดจนการทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการค้า และแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง คอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด