ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (17 มิถุนายน 2548)

ศุกร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๐๕ ๐๗:๓๙
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548
10.30 น. - ดร.ซาดาโกะ โอกาตะ(Dr.Sadako Ogata )ประธานองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(ไจก้า) และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมกัน
แถลงข่าวเกี่ยวกับการมาเยือนประเทศไทยของ ดร.ซาดาโกะ โอกาตะ
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
MEDIA PROGRAME
Friday 17 June 2005
10.30 hrs. - Dr.Sadako Ogata, President of the Japan International
Cooperation Agency (JICA) and Mr.Sihasak Phuangketkeow,
Director-General of the Department of Information and
Spokesman of the Ministry of Foreign affairs of Thailand
will hold a joint press conference on the visit to Thailand of
Dr.Ogata at Naradhip Hall, Ministry of Foreign Affairs.
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด