“อำพลฟูดส์” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาหารสุขภาพสู่ตลาด ASEAN+3

พุธ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๖:๐๑
อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาด ASEAN+3” ซึ่งจัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง“สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาด ASEAN+3” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในตลาด ASEAN+3 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดกลุ่มนี้ได้อย่างสำเร็จและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมี เภสัชกรหญิงภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิกฟูด จำกัดและคุณธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และในการเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ภาพรวม สถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการตลาด กฎระเบียบการนำเข้า และแนวโน้มโอกาสทางตลาดสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในตลาด ASEAN+3 ” จาก ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด