ภาพข่าว: SPU : ABC #2 จบหลักสูตรแบบ Happy Enging

พฤหัส ๒๕ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๐:๓๗
ธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ACADEMY OR BUSINESS CREATIVITY (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรม ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY “การกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดทางธุรกิจ” จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITYณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด