ภาพข่าว: ชมรมอามิโก้พบปะสังสรรค์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ศุกร์ ๒๖ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๑:๐๐
ชมรมอามิโก้นัดรวมตัวพบปะสังสรรค์ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร, ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, องอาจ เดชอิทธิรัตน์, เชี่ยวชาญ เคียงศิริ, อนันต์ ชัยกิตติศิลป์ และ อีกหลายท่านเข้าร่วมงาน

ในภาพ: (จากซ้าย) นพ. ออมสิน บูลภักดิ์, จิระ บุณยะโหตระ, องอาจ เดชอิทธิรัตน์, ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร, ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, เชี่ยวชาญ เคียงศิริ, สุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์ และ อนันต์ ชัยกิตติศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด