ภาพข่าว: ทีโอที มอบรางวัลชุมชนต้นแบบ TYC ของดีบ้านฉัน

ศุกร์ ๒๖ กันยายน ๒๐๑๔ ๑๒:๐๖
เร็ว ๆนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลจากการประกวดชุมชนต้นแบบ TYC ภายใต้หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน โด่งดังทั่วโลก” ประจำปี 2556-2557 จากผลงานของ 11 ชุมชนทั่วประเทศ โดยชุมชนบ้านโพ จ.อยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร , ชุมชนบ้านดง จ.นครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร, ชุมชนบ้านเกาะบูโหลน จ.สตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รวมถึงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ อบต. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด