หุ้นกู้ บตท. ยอดซื้อเกิน 1.7 เท่า

ศุกร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๐๒
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "ตามที่ บตท. ได้มีการเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน มูลค่าเสนอขาย 3,200 ล้าน อายุ 5 ปี ได้รับการตอบรับจากตลาดนักลงทุนไทยเป็นอย่างดี โดยมีนักลงทุนได้แสดงความจำนงในการซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 1.7 เท่า"

นางพรนิภา กล่าวว่า "ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์และแผนงานเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในตราสารแก่นักลงทุน สร้างความน่าเชื่อถือในระดับประเทศและระดับสากล ทำให้นักลงทุน คู่ค้า เกิดความมั่นใจ ตลอดจนการเดินหน้าสร้างเครือข่ายเพื่อขยายธุรกรรมจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกคู่ค้าและคัดกรองคุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินระดับประเทศ อีกทั้งเชื่อว่ากระแสการลงทุนของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง โปร่งใส และกำกับกิจการที่ดี ยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับนักลงทุน"

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน กล่าวเสริมว่า "การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันนี้ออกโดย บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุนสถาบัน เชื่อว่าหุ้นกู้นี้ควรค่าต่อการลงทุน โดยเหตุผลสำคัญของความสำเร็จดังกล่าว มาจากลักษณะของตราสารที่มีกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ผ่านการวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างดีแล้วจากสถาบันการเงินชั้นนำมาหนุนหลัง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ AA- (sf) จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของตราสารที่ออกโดย บตท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งหุ้นกู้ดังกล่าวรับการค้ำประกันเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด