กิจกรรมแบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา ครั้งที่ 12 “พี่อาสาทำความดี ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อน้องๆ”

อังคาร ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๗:๕๓
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณสมศักดิ์ จารุจุฑารัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี นำพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทซีดีจี &จีเอเบิล และพนักงานบริษัทซีพีเอส ปรับภูมิทัศน์ และสร้างมุมส่งเสริมรักการอ่านใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนรักษาราชวิตร โดยจัดทำมุมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ “นิทานสวนสวย” เพื่อให้น้องๆ ได้เพลิดเพลินส่งเสริมจินตนาการ และใช้เวลาในการอ่านมากขึ้นกว่าเดิม ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อการเรียนรู้ เพื่อในอนาคตสามารถนำความรู้ความสามารถที่ตนมีมาพัฒนาสังคมไทยของเราให้น่าอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด