ภาพข่าว: เอสซีจี เปเปอร์ สานต่อความเป็นเพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทย ชวนปลูกยูคาฯ คุ้มค่า มีอนาคต ชูจุดเด่น “ลงทุนน้อย ปลูกง่าย ขายได้ทั้งปี”

พุธ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๔๓
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ นายจุมพฏ ตัณมณี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี เปเปอร์ และตัวแทนชุมชน ร่วมเปิดโปรแกรมส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัส “ลงทุนน้อย ปลูกง่าย ขายได้ทั้งปี” เพื่อตอกย้ำหนึ่งในเป้าหมายความเป็นเพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทยของเอสซีจี เปเปอร์ ด้วยเล็งเห็นว่าไม้ยูคาลิปตัสเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีค่า มีความต้องการในตลาดสูง และเป็นโอกาสดีในการสร้างรายได้ จึงชวนเกษตรกรร่วมปลูกยูคาลิปตัสเพื่อความคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอสซีจี เปเปอร์ มุ่งมั่นชี้ช่องทางและหาทางออกให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมปลูกยูคาลิปตัสในโปรแกรม “ลงทุนน้อย ปลูกง่าย ขายได้ทั้งปี” พร้อมบริการเฉพาะที่นำเสนอพิเศษให้กับเกษตรกรที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรมีรายได้และสร้างมูลค่าจากที่ดินได้มากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อีสาน โทร. 043-433-355 ศูนย์ตะวันตกและเหนือ โทร. 034-615-040 หรือ http://paper.scg.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด