ภาพข่าว: รับคณะสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน

ศุกร์ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๒:๐๓
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ ) ให้การต้อนรับ คณะสภาธุรกิจสหรัฐ – อาเซียน ( USABA ) ที่พาผู้ประกอบการชั้นนำของสหรัฐอเมริกา อาทิ จีเอ็ม , ฟอร์ด , ไมโครซอฟต์ และแคตตาพิลล่า เข้าหารือพร้อมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และติดตามพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่อาคารบีโอไอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด