ควอลลีเทคฯ ยิ้มร่าผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2557 ยอดขายและกำไรทะลุเป้า มุ่งเน้นการรักษาบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

จันทร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๕:๓๐
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2557 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 131.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.65% ในส่วนของกำไรสุทธิมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยมีกำไรสุทธิ 25.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ ผลประกอบการช่วง 9 เดือนของปี 2557 มีรายได้รวม 364.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.87% และมีกำไรสุทธิรวม 72.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.65% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 2556 ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโต เป็นผลจากภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมการทดสอบและตรวจสอบภายในประเทศไทยมีการเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน บวกกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการทะลุเป้าในปีนี้

“แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงต้นทุนด้านบุคลากรของบริษัทฯ มีอัตราสูงมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมด้านการฝึกอบรม เพื่อให้บริษัทฯสามารถรักษาบุคลากรเดิมเอาไว้ได้และสามารถรับพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยการเพิ่มการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ควบคู่กันไป เช่น มาตรฐาน ISO ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปิดตลาด AEC อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

สำหรับงานโครงการตรวจสอบท่อก๊าซในประเทศพม่าที่บริษัทฯ ประมูลงานได้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันได้เริ่มการทำงานแล้ว ส่วนโครงการใหม่ 2 โครงการที่กำลังมีการประมูลอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับงาน เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าหางานโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและรองรับการขยายงานในอนาคต” นายสรรพัชญ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด