บตท. ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ๒๕๕๗

พุธ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๖:๓๖
นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้เกียรติต้อนรับ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในงานพิธีมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด

“A Decade of Diamond Hearts: โปร่งใส หัวใจคุณธรรม ๑๐ ปีเลิศล้ำ รางวัลรัฐวิสาหกิจไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี เร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด