ไทคอนดาวเด่นในเรื่องคลังสินค้า (Warehouse Superstar)

จันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๓:๒๖
วีรพันธ์ พูลเกษ เอ็มดีไทคอน ผู้นำธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า เป็นปลื้มยิ้มรับข่าวดีต้อนรับปีใหม่ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดให้ไทคอนเป็นดาวเด่นในเรื่องคลังสินค้า (Warehouse Superstar) คาด ปี 2558 แนวโน้มสดใส จากอุปทานด้านคลังสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และ จากการร่วมเป็นพันธมิตรของไทคอนกับมิซซุย ไทคอนจะเริ่มขยายธุรกิจคลังสินค้าไปสู่ต่างประเทศในช่วงปีนี้ ก่อนมีการรวมกลุ่ม AEC ในสิ้นปี ’58ที่จะถึงนี้ ทำให้ไทคอนเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แข็งแกร่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด