ภาพข่าว: ลงนามแต่งตั้ง

จันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๖:๕๙
นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ พร้อม นายชาญ บูลกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และอีก 5 บริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ในการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นระหว่าง 10.00 บาท ถึง 10.50 บาทต่อหน่วย ณ ห้องโถงนิทรรศการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วานนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด