ควอลลีเทค (QLT) ยิ้มร่า โชว์ผลประกอบการปี 2557 ยอดขาย กำไรทะลุเป้า พร้อมแจกปันผล 70 สตางค์

พุธ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๒:๑๕
“ นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2557 มีรายได้รวม 505.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิ 104.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.62% เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งในส่วนของงานทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

“ปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องมาจากการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ประกอบกับความความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดในปัจจุบันที่คาดว่าน่าจะหดตัวลงอันเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในระยะยาวต่องานก่อสร้าง Module และหน่วยกลั่นน้ำมันที่อาจหยุดชะงัก โดยบริษัทฯ อาจมีปริมาณงานที่ลดลงบ้าง แต่ยังเชื่อมั่นว่าบริษัทฯยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากงานบริการของบริษัทฯ เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตามวาระ โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลมากขึ้น ควบคู่กับการดูแลรักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง นายสรรพัชญ์กล่าว”

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.70 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายอีก 0.50 บาทในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด