ภาพข่าว: แถลงข่าว โครงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์

พฤหัส ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๗:๕๐
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายโอภาส กลั่นบุศย์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว โครงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสหกรณ์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด