ภาพข่าว: 3 ภาคี ร่วมพัฒนา “ระบบช่วยจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ”

พุธ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๒:๒๗
ภาพข่าว: 3 ภาคี ร่วมพัฒนา ระบบช่วยจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดแถลงข่าวความร่วมมือใน “การพัฒนาระบบช่วยจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ” เพิ่มความเร็ว ลดความผิดพลาด และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO (คนกลาง) ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และคุณกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ร่วมกันแถลงถึงแผนความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ที่สามารถออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์เพื่อใช้งานจริง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะทำงานร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายของ มจธ. ในการเรียนรู้แบบ Work-integrated Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทำงานได้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด